Zbigniew DZIOBEK

okręg 4 | numer 6

Nazywam się Zbigniew Dziobek, jestem mieszkańcem Pozowic. Od wielu lat prowadzę własną działalność gospodarczą, a także byłem członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skawinie. Jako wieloletni przedsiębiorca i osoba zaangażowana w sprawy polityczne i społeczne posiadam wiele pomysłów, które chciałbym zrealizować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Skawina. Chciałbym móc jeszcze więcej zdziałać dla naszego wspólnego dobra, a nadchodzące wybory do Rady Miasta i Gminy Skawina stwarzają ku temu wielką szansę. Gwarantuję, że jako radny skutecznie i konsekwentnie będę reprezentować sprawy naszego otoczenia.

Najważniejsze cele, które pragnę zrealizować jako kandydat do Miasta i Gminy Skawina to:

  • stabilna polityka podatkowa
  • rozwiązanie problemów gospodarki wodnej
  • rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
  • budowa chodników oraz remont dróg
  • rozwój sportu i kultury fizycznej
  • podejmowanie dobrych inicjatyw dla mieszkańców miasta i gminy Skawina