Włodzimierz POBOŻNIAK

okręg 1 | numer 6

Lat 68, żonaty, syn, wykształcenie wyższe.

Całe swoje życie spędziłem na służbie społeczności lokalnej Gminy i Miasta Skawina, pracując w spółdzielczości, a następnie także w  organizacja pozarządowych. Angażowałem się w pomoc charytatywną.

W naszej małej ojczyźnie skupię się na problemach ludzi starszych. Chciałbym doprowadzić do zwiększenia ilości programów zdrowotnych, pomocowych, wydarzeń kulturalnych oraz rekreacyjnych dla osób starszych. Będę dążył do tego, aby Gmina bardziej aktywnie przygotowywała propozycje dla osób starszych z zakresu ochrony zdrowia w tym profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej w tym materialnej, oferty kulturalnej (turystycznej oraz sportowej).

Moim celem będzie to, aby  na każdym  osiedlu oraz w każdej wsi znajdowało się miejsce do aktywności ruchowej i integracji środowiskowej dzieci i młodzieży.

Wierzę, że mi się uda bo wiem jak to zrobić.