Stefan Jan JEZIORO

okręg 4 | numer 1

58 lat, wykształcenie średnie techniczne.

Obecnie jestem W-ce Prezesem Parafialnego Klubu Sportowego „CEDRONKA”, członkiem Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej, członkiem Zarządu Stowarzyszenia „DOLINY CEDRONU”.

Kierownikiem drużyny Młodzików, współtwórcą drużyny Juniorów oraz organizatorem wyjazdów dzieci na obozy piłkarskie.

Współorganizatorem festynów, zabaw dla mieszkańców Woli Radziszowskiej. Działaczem społecznym biorącym czynny udział w życiu naszej miejscowości.

Pracuję w Ponar Wadowice S.A na stanowisku „Specjalista od spraw planowania”.

W swej działalności jako Radny będę reprezentował społeczność wiejską. Szczególną uwagę zwrócę na rozwój infrastruktury na terenie sołectwa, inwestycje w gminie, rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz bezpieczeństwo na terenie gminy.