Stanisław PAC

okręg 2 | numer 2
 • wdowiec, synowa Małgorzata, synowie Wojciech i Bartosz
 • mieszkaniec Skawiny, absolwent Politechniki Krakowskiej,
 • radny Rady Miejskiej w Skawinie w latach 1990–2002 i 2014–2018
 • zastępca Burmistrza i Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w latach 1990–2002
 • od 2004 r. z–ca Dyrektora Wydziału i Gł. Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Krakowie
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w „Społem PSS” w Skawinie

 

Szanowni Państwo,

Przed 28 laty jako radny Rady Miejskiej w Skawinie z listy Komitetu Obywatelskiego uczestniczyłem w tworzeniu i rozwijaniu skawińskiej samorządności oraz budowie nowego oblicza Skawiny i gminnych wiosek. Rada Miejska już w pierwszej kadencji zatwierdziła, program działań dla osiągnięcia strategicznego celu „Skawina – Gmina o najwyższej dynamice rozwoju gospodarczego w regionie krakowskim oraz miejsce bezpiecznego, komfortowego i aktywnego życia w przyjaznym środowisku”.

W latach 1990–2002 będąc zastępcą Burmistrza i Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina realizowałem powyższy program kierując i nadzorując inwestycje których Państwo byliście wnioskodawcami. Na osiedlu Radziszowskim, zbudowaliśmy kanalizację sanitarną i opadową wraz z osiedlowymi drogami. Wspólnie z mieszkańcami osiedla Kościuszki tworzyliśmy wspólnoty mieszkaniowe, efektem Waszych działań jest wykonanie remontów i termomodernizacji wszystkich wspólnotowych budynków na osiedlu. Dla poprawy jakości powietrza i polepszenia warunków zamieszkania do budynków przy ul. J. Dąbrowskiego, I. Daszyńskiego, K. Puławskiego oraz Żwirki i Wigury doprowadzono sieć centralnego ogrzewania i wykonano instalacje grzewcze w mieszkaniach. Dzięki temu zlikwidowano w tych mieszkaniach węglowe piece grzewcze. W okresie tym wykonano remonty ulic J. Poniatowskiego i T. Kościuszki. Obecnie, już od 3 lat burmistrz błędnie interpretując przepisy nie potrafi załatwić sprawy przebudowy lub budowy nowych altan śmietnikowych. Państwo problem ten rozwiązaliście w ciągu 1 godziny, w trakcie spotkania wspólnot mieszkaniowych osiedla Kościuszki, w którym miałem okazje uczestniczyć na Wasze zaproszenie – potwierdzam moje zobowiązanie dalszej pomocy przy realizacji Państwa propozycji. Największą inwestycją gminną, którą osobiście nadzorowałem w okresie projektowania i budowy , na osiedlu Bukowskim była rozpoczęta w 1997 r. budowa Szkoły Podstawowej Nr 2, przekształconej w związku z reformą oświatową w 1999 r. w Gimnazjum Nr 1. Jako mieszkaniec osiedla Bukowskiego i zarazem radny wybrany w 2014 r. przez wyborców z ul. Bukowskiej 1 do 11 B oraz ul. Jana Pawła II byłem autorem uchwały zebrania mieszkańców osiedla dotyczącego budowy parkingów i remontu ul. Jana Pawła II. Dotychczas wykonano część uchwały mieszkańców, zbudowano parking przy ul. W. Witosa i przeprowadzono remont odcinka ul. Jana Pawła II. Zakończenie remontu ulicy na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Monte Cassino planowane jest – zgodnie z odpowiedzią Burmistrza Pawła Kolasy na moją interpelację – w 2019 r. ze względu na znaczny koszt prac. W tym roku rozpoczęły się także prace projektowe związane z wykonaniem odwodnienia ul. Bukowskiej do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich. Osiedle Korabniki jest od kilku lat największym obszarem budownictwa mieszkaniowego w Skawinie. Przygotowanie tych terenów do intensywnej zabudowy rozpoczęto przed laty budując wodociągi, sieć gazową i kanalizacyjną, modernizując sieci energetyczne, przebudowując i remontując ulice: S. Wyspiańskiego, Korabnicką, Sadową, M. Kopernika i Batalionów Chłopskich.

Zdecydowałem się kandydować w tegorocznych wyborach radnych Rady Miejskiej w Skawinie by kontynuować społeczną działalność dla dobra i na rzecz Mieszkańców, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe działać na rzecz rozwoju naszego miasta i zapewnienia Mieszkańcom warunków życia na miarę XXI wieku.

Jako radny dołożę wszelkich starań by Miasto i Gmina Skawina były miejscem bezpiecznego, komfortowego oraz aktywnego życia mieszkańców w przyjaznym środowisku poprzez następujące działania Rady Miejskiej:

 1. podjęcie skutecznych działań dla zapewnienia poprawy jakości powietrza;
 2. ograniczenie poziomu hałasu;
 3. zapewnienie jednozmianowej nauki uczniów w skawińskich szkołach;
 4. budowa osiedlowych parkingów;
 5. wprowadzenie zakazu lokalizacji na terenie miasta i gminy zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 6. przebudowa i modernizacja ulic wraz z budową chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;
 7. uwzględnienie w zapisach nowego planu zagospodarowania przestrzennego zasad zapewniających ochronę środowiska;
 8. budowa centrum letniego wypoczynku w Skawinie, na Gubałówce;
 9. budowa plaż i kąpieliska wraz z zapleczem nad brzegami Skawinki;
 10. powstanie osiedlowych klubów seniora.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

W tegorocznych wyborach samorządowych każdy z wyborców dokona wyboru, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z pośród dwóch zgłoszonych Kandydatów. Osobiście znam obydwu kandydatów, jako mieszkaniec Skawiny, od 28 lat pracownik samorządu skawińskiego i powiatowego oraz aktywny Radny Rady Miejskiej w Skawinie, mogę obiektywnie ocenić dotychczasową działalność Kandydatów, ich kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe. Dlatego już we wrześniu br. dokonałem wyboru Janusza Bysiny jako mojego Kandydata na burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Szanowni Państwo, Wasz wybór bezpartyjnego Janusza Bysiny na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina jest gwarancją spełnienia Państwa oczekiwań i jednocześnie uchroni nas przed upolitycznieniem władz gminy, koniecznością akceptacji przez Burmistrza zewnętrznych nakazów partyjnych powodujących ograniczenie suwerenności naszego lokalnego samorządu.

Razem zrobimy więcej!

Proszę o Państwa głos