Stanisław GRODECKI

okręg 1 | numer 4

Lat 61, wykształcenie wyższe, żonaty, dwie dorosłe córki.

Nie należę do żadnej partii politycznej. Jestem emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. W czasie ponad trzydziestoletniej zawodowej służby wojskowej zajmowałem wiele kierowniczych stanowisk. Służbę wojskową zakończyłem w roku 2008, będąc dowódcą Jednostki Wojskowej w Krakowie.

Po przejściu na emeryturę swój wolny czas poświęcam głównie na działalność społeczną. Od roku 2011 jestem Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Jestem drugą kadencję Przewodniczącym Skawińskiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego. Od 7 lat pełnię funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Krakowie, działając jednocześnie w Radzie Ławników tego Sądu.

Znajduję również czas na pisanie i publikowanie opracowań, w głównej mierze o historii naszej Skawiny. Swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie chciałbym wykorzystać praktycznie w działalności samorządu lokalnego.

W Radzie Miejskiej Skawiny będę rzeczywistym reprezentantem interesów moich wyborców. Swoją aktywność chciałbym przełożyć także na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem skawińskich seniorów oraz zajmować się sportem i rekreacją dla wszystkich.

Nie składam nierealnych obietnic, ale zapewniam, że rzetelnie i z odpowiedzialnością będę służył skawińskiej samorządności.