Antoni SAPAŁA

okręg 1 | numer 1

Szanowni Państwo
Mieszkam w Skawinie od 1971 roku. Moja rodzina to: żona, trzy córki, dwóch zięciów, wnuczek i wnuczka. Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej i podyplomowych studiów na AGH. Od prawie 47 lat pracuję w skawińskim i krakowskim ciepłownictwie. Obecnie jestem kierownikiem Zakładu dostarczającego energię cieplną dla Skawiny i dużego obszaru Krakowa.
Działalnością społeczną i samorządową zajmuję się od wielu lat.

 • jestem członkiem Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
 • jestem wiceprezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, Jedynka ‘’
 • jestem członkiem Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Za pracę zawodową, społeczną i samorządową na terenie Skawiny i Krakowa zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Małopolski
Systematycznie pomagam ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach

Nigdy nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej. Wiem, że niezależność partyjna jest gwarancją realizowania oczekiwań mieszkańców a nie załatwiania interesów i odgórnych wytycznych partii

Z najważniejszych moich starań i osiągnięć w ostatnich czterech latach wymienię kilka:

 • wynajęcie przez Urząd Miasta i Gminy na okres wielu lat części budynku od MPEC SA przy ulicy Ogrody 7 a, gdzie nareszcie po wielu latach Zarząd osiedla Ogrody ma swoją stałą siedzibę. Zorganizowano tu klub osiedlowy Relaks w którym spotykają się młodsi i starsi mieszkańcy. Warto tam przyjść , zobaczyć i zatrzymać się na chwilę. Nie było to łatwe ,gdyż były praktycznie już przesądzone plany wyburzenia tego budynku i postawienia kolejnego bloku mieszkalnego na już bardzo ciasnym Osiedlu mieszkaniowym
 • Zarządy osiedli otrzymują corocznie fundusze przeznaczone tylko do ich wyłącznej dyspozycji. Za te pieniądze udaje się realizować wiele propozycji mieszkańców Osiedli
 • kontynuowanie dobrej współpracy władz Gminy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym w którym pracuję co przyczyniło się do podłączania nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej a przede wszystkim do zastępowania piecyków gazowych wymiennikami podgrzewającymi wodę użytkową ciepłem otrzymywanym z Elektrowni Skawina
 • dokończenie wymiany chodnika wzdłuż budynków Ogrody 7,9,11, na co mieszkańcy Osiedla czekali prawie osiem lat
  Jeśli zaufają mi Państwo i zostanę wybrany zapewniam i zobowiązuję się, że bez ograniczeń jak dotychczas poświęcę swój czas na rozwiązywanie problemów naszego Miasta i Gminy

Dołożę wszelkich starań aby:

 • nowe władze Gminy kontynuowały to co dobre a zmieniały i poprawiały to co utrudnia nam życie i denerwuje na co dzień,
 • powstały nowe gminne żłobki i przedszkola co umożliwiać będzie podjęcie pracy młodym rodzicom,
 • kontynuowane były zdecydowane działania w celu ograniczenia niskiej emisji co przyczyni się do poprawy stanu powietrza. Jest to jeden z najważniejszych problemów naszego Miasta,
 • poprawiać bezpieczeństwo na naszych osiedlach i ulicach poprzez montaż nowych i sprawną obsługę kamer a także poprawę oświetlenia ulic,
 • kontynuowana była dobra współpraca władz Gminy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym co umożliwi podłączanie nowych odbiorców do sieci cieplnych i szybkie zakończenie programu wymiany piecyków gazowych aby ograniczana była niska emisja,
 • na każdym Osiedlu, gdzie jeszcze nie ma powstały dobrze wyposażone świetlice osiedlowe gdzie będą mogli spotykać się starsi i młodsi mieszkańcy,
 • do mieszkańców docierała bezpośrednio jak największa ilość informacji o działaniach Urzędu Gminy i Rady Miejskiej,
 • zwiększać pomoc dla mieszkańców a w szczególności ludzi starszych którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowe,
 • ostatecznie rozwiązać problem wybiegu dla psów na Osiedlach,

Jeśli Państwo zdecydują i zostanę radnym – zapewniam nie zawiodę!!!