Maria WINDAK

okręg 4 | numer 2

Już od wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu społecznym i działam na rzecz innych osób. Jestem członkiem Rady sołeckiej, a także przez wiele lat należałam do Rady rodziców. Od sześciu lat aktywnie działam w Stowarzyszeniu Nasz Dom Nasze Wielkie. Jest ono dla mnie drugim domem, w którym realizuję projekty niezbędne dla mojej miejscowości. Organizuję akcje charytatywne, a także angażuję się w integracje społeczności lokalnej. Co roku wraz ze stowarzyszeniem kultywuję tradycje rodzinne i patriotyczne organizując gminny konkurs Szopek Bożonarodzeniowych dla szkół podstawowych oraz Marszobiegi Sobieskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku byłam również pomysłodawcą stworzenia tablicy upamiętniającej 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jako kandydat do Rady Miasta i Gminy Skawina (okręg nr 4) zamierzam aktywnie działać na rzecz: rozwoju i modernizacji żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych, poprawy stanu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej po przez budowę chodników i oświetlenia. Będę priorytetowo postrzegać edukację, kulturę oraz sport wśród dzieci, młodzieży i seniorów, dążąc przy tym do budowy silnych i trwałych więzi społecznych.

Każdy głos oddany przez Państwa na moją osobę postaram się zamienić na wymierne korzyści dla mojej gminy, aby żyło nam się jeszcze lepiej niż teraz.