Maria SZWABOWSKA

okręg 3 | numer 2

Mężatka, dwie córki, wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel dyplomowany, 42 lata w zawodzie, bezpartyjna.

Założycielka Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” i jego przewodnicząca do 2004 roku.

Przez dwie kadencje pełnienie funkcji sołtysa Radziszowa, przez kilka lat członkini Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Wawrzyńca w Radziszowie.

 

Szanowni Państwo

Od dziecka mieszkam w Radziszowie. Państwu pozostawiam ocenę mojej osoby, porażek i sukcesów.

Znam problemy, potrzeby i oczekiwania naszej społeczności. Bardzo zależy mi na rozwoju Radziszowa oraz dobrym i wygodnym życiu mieszkańców.

Bardzo proszę o Wasze głosy.