Maria KUPCZYK

okręg 4 | numer 4

„W rękach dobrego lekarza nawet woda staje się lekarstwem”. Ta sentencja doskonale opisuje rodzaj prostoty, pewności i wytrwałości, które oferuje jako przyszły członek Rady Miejskiej. Moim największym osiągnięciem okazało się ukształtowanie przez codzienne życiowe zmagania postawy minimalistycznej. „Rób konieczne – powstrzymuj się od zbędnego”. Moje podejście do polityki przypomina moje podejście do współczesnej medycyny, której badania doszły już do takich wyników, że każdemu da się wynaleźć jakąś chorobę, co nie jest ani etyczne ani pomocne. Chciałabym zaproponować więcej logicznych rozwiązań a mniej idei, szablonowych wzorców i wielkich szczytnych haseł.