Marek FUGIEL

okręg 2 | numer 1

Szanowni Państwo – moi Sąsiedzi.

Bardzo dziękuję wszystkim za miłe przyjęcie w Waszych mieszkaniach i domach podczas kompletowania podpisów poparcia dla mojej kandydatury w wyborach do Rady Miejskiej. Szczególne podziękowania dla ogromnej większości tych którzy taki podpis złożyli, a także tym z Państwa którzy wysłuchali mnie, lecz uzależniali swoją decyzję poparcia od dostarczenia obiecanych przeze mnie materiałów wyborczych. Wszystkim Państwu postaram się je doręczyć, w części nawet osobiście, ponieważ jestem kandydatem z krwi i kości, nie wirtualnym. Udowodniłem to już niejednokrotnie pracując na rzecz rozwoju naszych Osiedli.
Od 27 lat mieszkam na osiedlu Bukowska. Jestem żonaty, żona Halina, syn Maciej absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W swoim 62 letnim życiu pracowałem w Zakładach Metalurgicznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Skawinie, a obecnie pracuję w firmie instalacyjno-budowlanej jako kierownik budowy, głównie na terenie Krakowa. Byłem również wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej dbając o interes całej Spółdzielni, a nie tylko wybranych jej mieszkańców.

Dla większych kompetencji w zakresie zasobów mieszkaniowych ukończyłem kurs specjalistyczny „Zarządzanie nieruchomościami” z programem ustalonym przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

W ramach stowarzyszenia FORUM Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina, jestem od wielu lat organizatorem cyklicznych turniejów FORUMIADA, piłkarskich dla chłopców szkół podstawowych oraz siatkarskich dla dziewcząt szkół gimnazjalnych i licealnych.

W latach 2006-2010 byłem i obecnie jestem radnym Rady Miejskiej, pracując w komisji budżetowej, kultury i sportu oraz komisji rewizyjnej.

Jestem również Przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 6 Bukowskie.

W ostatnim czasie skutecznie udało nam się zrealizować:

  • nową nawierzchnię asfaltową na parkingach przed budynkami Bukowska 10 (wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową) oraz ze środków gminnych przy budynkach Bukowska 11, 13 i 14
  • dodatkowe zatoczki parkingowe przy ul Bukowskiej 12 j oraz wzdłuż ulicy Witosa
  • montaż kamery monitoringu wizyjnego przed sklepem Avita przy ul. Jana Pawła II, jedyna w klasie HD
  • doposażenie placu zabaw przed budynkiem Bukowska 12 z montażem urządzeń fitness
  • oczyszczono i uporządkowano dojście do strumyka poniżej szkoły muzycznej z montażem poręczy na mostku. Dodatkowe oświetlenie tego odcinka będzie wykonane jeszcze w tym roku
  • rozpoczęcie prac projektowych związanych z wykonaniem odwodnienia ul. Bukowskiej na odcinku od nr 50 aż do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich
  • wydzielenie z terenu Szkoły Podstawowej nr 6 (wcześniej Gimnazjum nr 1) istniejącego tam parkingu i udostępniono go również dla mieszkańców osiedla
  • nowy parking wzdłuż ulicy Witosa (wspólnie z Zarządem Osiedla nr 3 Kościuszki)

 

Drodzy Wyborcy

Każdy kandydat na radnego może obiecywać prawie wszystko, ale żaden radny Rady Miejskiej nie będzie realizował własnego programu wyborczego. Nie można przecież realizować 21 programów (tylu jest radnych), bo grozi to paraliżem Samorządu.

Mandat radnego nie upoważnia do wypowiadania się wszędzie i w każdym temacie.

Uważam, że świadomość swoich kompetencji, odwaga, ale i skromność, to cechy dobrego radnego. Przede wszystkim nie należy zapominać o tych od których pochodzi mandat.

Dlatego ja, mimo iż doświadczyłem, że upartyjnienie Samorządu to niestety często źródło konfliktów, oświadczam, że posiadam wolę i energię, aby z każdym rozsądnym i zdrowo myślącym wypracować kompromis, aby bliskie memu sercu Miasto i Gmina Skawina rozwijały się nadal. Zamierzam nadal sumiennie pracować, aby na tym skorzystały nasze osiedla, jego mieszkańcy i najbliższe tereny.

Zrobię co możliwe, aby w krótkim czasie powstał w Gminie harmonogram budowy i modernizacji altan śmietnikowych na osiedlu Kościuszki, realizowany jako zadanie własne Gminy na jej koszt.

Uważam, że jest to prawnie i finansowo możliwe do wykonania bez istotnego uszczerbku w budżecie Gminy. Zwłaszcza że większość tych altan jest na terenach Gminnych.

Jest możliwość inwestowania pieniędzy publicznych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Sprawdziłem to odnawiając nawierzchnie asfaltowe na parkingach będących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dopilnuję przyspieszenia montażu nowych kamer monitoringu na naszych osiedlach. Obecnie funkcjonujące kamery nie spełniają swojej roli. W nocy na osiedlach większość kamer nie działa prawidłowo, przez co nie jesteśmy w pełni chronieni.

Nasz wspólny kandydat na Burmistrza, Pan Janusz Bysina ze swoim programem gwarantuje ciągłość rozwoju naszej Gminy Skawina.

Ja jako bezpartyjny i niezależny kandydat na radnego Rady Miejskiej, wywodzący się ze stowarzyszenia FORUM Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina uważam jego program za odważny, prorozwojowy i realny do realizacji, przez co jest on również moim programem i pomysłem na pomyślność Miasta i Gminy Skawina, nie tylko na najbliższe 5 lat.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Fugiel

 

Rekomendacja

Serdecznie polecam Państwu ponownie Pana Marka z którym pracowałem w Zakładach Metalurgicznych, w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w Radzie Miejskiej.

Jest ambitny, odpowiedzialny i taktowny oraz posiada doświadczenie i wiedzę, aby Was reprezentować w Samorządzie. Te cechy sprawiają, że skutecznie broni waszych interesów na forum Gminy nie tylko w ostatnich czterech latach. Potrafi współpracować, jest zdecydowany i nie jest osobą konfliktową. Prezentuje wiele wartości które przyświecały mojej pracy będąc przez 12 lat Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina.

Zaufajcie mu ponownie i głosujcie na Pana Marka Fugiel, jako kandydata na Waszego radnego.

 

Adam Najder

Burmistrz (2002-2014)