Małgorzata ZAWARTKA

okręg 1 | numer 2

Rocznik 1958, zamieszkała w Skawinie, absolwentka: socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie, radna dwóch kadencji (2006-2010, 2010-2014). W Radzie Miejskiej swoją wiedzę i doświadczenie chciałaby wykorzystać zajmując się problematyką oświaty, wychowania, pomocy społecznej, kultury oraz sportu i rekreacji.