Łukasz KOPYCKI

okręg 3 | numer 5

20 lat, od urodzenia mieszkaniec Borku Szlacheckiego i Gminny Skawina. Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Kandydat na radnego w okręgu wyborczym numer 3.

Kandyduję w wyborach, ponieważ pragnę reprezentować interesy mieszkańców całej Gminny Skawina. Jestem przekonany, że powiew świeżości w samorządzie spowoduje napływ nowych pomysłów, a co za tym idzie zwiększy ilość przemyślanych inwestycji, które ułatwią nam mieszkańcom Gminny Skawina codzienne życie.

Borek Szlachecki, Jurczyce, Kopanka, Ochodza, Radziszów, Rzozów, Zelczyna wymagają zmiany i nowej twarzy reprezentującej jej interes w radzie miejskiej. Do wielu celów, które zamierzam poprawić dla naszego rejonu zaliczam między innymi:

  • Poprawa bezpieczeństwa(budowa chodników, przejść dla pieszych) wzdłuż drogi krajowej numer 44 oraz wojewódzkiej numer 953 jest dla mnie priorytetem, mając na uwadze trudności jakie doskwierają nam na co dzień w zwykłym dojściu do przystanku autobusowego, szkoły, sklepu;
  • Rozwiązanie problemów małej ilości miejsc w placówkach oświatowych, żłobkach, przedszkolach;
  • Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw, świetlic;
  • Rozwój i promowanie lokalnych kół wiejskich i artystycznych;
  • Pomoc uzdolnionej młodzieży w rozwijaniu ich pasji i umiejętności, poprzez nagradzanie ich talentu stypendiami.