Leszek KRYDA

okręg 1 | numer 8

Mam 52 lata, żonaty, dwoje dzieci w wieku szkolnym. Nie należę do żadnej partii. Od urodzenia mieszkam w Skawinie. Tu również pracuję.

Lubię kontakt z naturą, wycieczki górskie oraz poznawanie nowych miejsc i ludzi.

Jako radny chciałbym skupić się na ochronie środowiska a przede wszystkim na poprawie powietrza w Skawinie. Mieszkam w rejonie największego zanieczyszczenia przez przemysł. To jest mój priorytet. Wiem również, że bezpieczeństwo mieszkańców jest na niskim poziomie. Dlatego aby każdy czuł się bezpiecznie w dzień i w nocy, chciałbym zwiększyć ilość patroli policji i straży miejskiej.

Rozwój gminy to również inwestycje. Budowa nowych parkingów, rond, chodników, dróg oraz nowych stref wypoczynku np. Park Jagielnia. Ważnym czynnikiem rozwoju są miejscowe firmy. Należy współpracować z nimi i tworzyć ułatwienia, które spowodują rozwój nich a tym samym wzrost dobrobytu mieszkańców.

Dzięki Państwa głosom mogę spełnić moje obietnice i pracować dla dobra mieszkańców, nie będąc “głuchym” na ich potrzeby.