Okręg 4

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

okręg 4 | numer 1
Stefan Jan JEZIORO
okręg 4 | numer 2
Maria WINDAK
okręg 4 | numer 3
Sławomir GRABIEC
okręg 4 | numer 4
Maria KUPCZYK
okręg 4 | numer 5
Jolanta KOŁODZIEJ
okręg 4 | numer 6
Zbigniew DZIOBEK
okręg 4 | numer 7
Anna CHROMY