Okręg 2

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

okręg 2 | numer 1
Marek FUGIEL
okręg 2 | numer 2
Stanisław PAC
okręg 2 | numer 3
Marek KLIMCZYK
okręg 2 | numer 4
Agnieszka VISENTINI
okręg 2 | numer 5
Marek SPÓLNIK
okręg 2 | numer 6
Ilona BRAŃKA
okręg 2 | numer 7
Maria WYRWA