Okręg 1

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

okręg 1 | numer 1
Antoni SAPAŁA
okręg 1 | numer 2
Małgorzata ZAWARTKA
okręg 1 | numer 3
Żaneta KOTULA
okręg 1 | numer 4
Stanisław GRODECKI
okręg 1 | numer 5
Bożena PAWLIK
okręg 1 | numer 6
Włodzimierz POBOŻNIAK
okręg 1 | numer 7
Konrad PĘKALA
okręg 1 | numer 8
Leszek KRYDA