Samorządni Razem

POWSTANIE i IDEA

Wiosną tego roku, w gronie liderów różnych środowisk samorządowych, rozpoczęliśmy rozmowy o zbliżających się wyborach do Rady Miejskiej. Po pierwszym spotkaniu wydawało się, że wszystko pójdzie starą ,wydeptaną ścieżką. Szlakiem, który bardzo by ucieszył naszych konkurentów z PiS. Znowu do wyborów miałyby stanąć w odrębnych komitetach: Forum Mieszkańców, Skawina Jutra, Nasze Miasto – Nasza Gmina, Platforma Obywatelska i może jeszcze jeden komitet utworzony przez obywateli niezrzeszonych w dotychczasowych organizacjach. No i oczywiście partia , która buduje zcentralizowane państwo.

Lecz w trakcie wymiany opinii, dostrzegliśmy, trochę ze zdziwieniem, że w sprawach zasadniczych jesteśmy zgodni. Podobnie wskazujemy kierunek, w którym powinien zmierzać rozwój Gminy, zauważamy te same zagrożenia dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców, zgadzamy się, że opieka nad najmłodszymi i edukacja wymagają gruntownych zmian, widzimy te same problemy, które zdominowany przez PiS samorząd nie potrafi lub nie chce rozwiązać.

Ale również, a może przede wszystkim, zgodnie dostrzegamy ogromne niebezpieczeństwo zawłaszczenia samorządu przez jedną partię. Walec polityczny, który przewodnia siła chce przetoczyć przez Polskę miałby wyrównać i Skawinę.

Samorządni Razem, porozumienie ludzi z różnych samorządowych środowisk pragnie bronić podmiotowości samorządu.

Mamy zarejestrowane pełne listy we wszystkich okręgach. Są na nich zarówno doświadczeni samorządowcy, ludzie znani i cenieni za pracę w organizacjach pozarządowych, a także młodzi kandydaci, pragnący wziąć odpowiedzialność za swoje miejsce zamieszkania.

Komitet Samorządni Razem przedstawia Państwu program, który powstał w rozmowach z mieszkańcami, który naszym zdaniem odpowiada na wyzwania stojące przed Gminą Skawina.

Proponujemy Państwu kandydata na Burmistrza – Janusza Bysinę – osobę doskonale przygotowaną merytorycznie, doświadczoną w pracy w instytucjach samorządowych, pełnego entuzjazmu i wiary w to co robi. Janusz Bysina to autentyczny samorządowiec, a nie działacz partyjny , zależny od posłów czy prezesa.

Pragniemy zachować model samorządu wypracowany w 1990 roku i rozwijany w kolejnych latach.