26 września odbyła się pierwsza konwencja KWW Samorządni Razem. Było to wydarzenie inaugurujące wspólną wyborczą drogę kandydatów na radnych oraz kandydata na burmistrza miasta i gminy Skawina – Janusza Bysiny.

Zaproszeni goście –  zebrani się w Pałacyku “Sokół” – mogli wysłuchać Marka Klimczyka, który przedstawił idee Komitetu Wyborczego Samorządni Razem. – Chcemy być razem, połączyliśmy siły, po to, by bronić podmiotowości samorządu. Razem możemy więcej! – powiedział Klimczyk.

Później głos zabrali przedstawiciele poszczególnych okręgów. W swoich wystąpieniach poruszyli kwestię problemów, którymi chcą się zająć jako członkowie Rady Miasta, a także powiedzieli, co już udało im się osiągnąć w poprzednich kadencjach.

Wszyscy jednak czekali na wystąpienie kandydata na burmistrza – Janusza Bysiny. Z pewnością nie zawiedli się! Janusz Bysina przedstawił program wyborczy KWW Samorządni Razem w jasny i klarowny, a co najważniejsze, ciekawy sposób. Wyraził również chęć współpracy z opozycją przy realizacji ciekawych pomysłów i inicjatyw – przecież RAZEM możemy więcej!