DZIĘKUJEMY

Szanowni Państwo!

Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI RAZEM składa gorące podziękowania za wszystkie głosy oddane na naszych kandydatów do Rady Miejskiej oraz na naszego kandydata na Burmistrza. Dziękujemy za 6688 głosów oddanych na naszych kandydatów na radnych i za 6480 głosów popierających Janusza Bysinę.

Dziękujemy gorąco wszystkim wyborcom, którzy pomagali nam w kampanii: zbierali podpisy poparcia, uczestniczyli w naszych spotkaniach, udostępniali swoje posesje na umieszczanie naszych materiałów wyborczych, odwiedzali nasz portal społecznościowy i dzielili się swoimi uwagami.

Dzięki Państwu poparciu zdobyliśmy 8 miejsc w 21 osobowej Radzie Miejskiej. Radnymi zostali: Małgorzata Zawartka, Żaneta Kotula oraz Antoni Sapała w okręgu nr 1, Marek Fugiel, Stanisław Pac oraz Marek Klimczyk w okręgu nr 2, Janusz Śmiech w okręgu nr 3 i Stefan Jezioro w okręgu nr 4. Komitet SAMORZĄDNI RAZEM zwyciężył w dwóch okręgach – nr 1 i nr 2 – obejmujących miasto Skawina. Na terenie miasta oddano na nasz komitet 4884 głosy, a na naszych konkurentów z listy PiS tylko 3982 głosy (dane PKW).

Zapewniamy Państwa, że pracując w Radzie Miejskiej będziemy starać się realizować nasz program, być blisko naszych wyborców, reagować na Państwa uwagi i propozycje. Będziemy aktywnie działać na rzecz całej społeczności gminy.

Zapraszamy Państwa do współpracy, do uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach. Wybory się skończyły, ale nasza drużyna – SAMORZĄDNI RAZEM – pozostaje na polu działalności publicznej. Prosimy o kontakt z naszymi radnymi.

Samorządni Razem

dla miasta i gminy Skawina